Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/128/2007 dot. Programu zapobiegania przest?pczo??ci oraz ochrony bezpiecze??stwa obywateli i porz?dku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego

Uchwa??a nr XIII/128/2007 dot. Programu zapobiegania przest?pczo??ci oraz ochrony bezpiecze??stwa obywateli i porz?dku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego

Numer uchwa??y: 128
Numer sesji: 13
Rok: 2007


Uchwała nr XIII/128/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku


w sprawie przyjęcia
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska Leszna przyjmuje „Program zapobiegania przestępczości oraz bezpie¬czeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Lesz¬czyńskiego”.
2. Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XIII/128/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego”.

Biorąc pod uwagę wspólne służby, inspekcje i straże oraz większość wspólnych zadań, zgodnie z art. 38a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym, Prezydent Miasta Leszna i Starosta Leszczyński zawarli porozumienie o utworzeniu wspólnej dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego komisji bezpieczeństwa i porządku.
Działając na podstawie art. 38 a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja przygotowała projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna
i Powiatu Leszczyńskiego”, który realizowany będzie według właściwości przez Prezydenta Miasta Leszna i Starostę Leszczyńskiego.
Zgodnie z art.12 pkt 9b ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.
W związku z powyższym przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę
o jej przyjęcie.


Opracował:

Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wawrzyniak Jaros??aw
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.