Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/124/2007 dot. zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Uchwa??a Nr XIII/124/2007 dot. zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Numer uchwa??y: 124
Numer sesji: 13
Rok: 2007Uchwała Nr XIII / 124 /2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala
co następuje:
§ 1
1. Rada Miejska Leszna postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Miasto Leszno za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 3.137.083,97 zł.
2. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia
do 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:


3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 3.137.083,97 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w Punkcie 1.
§ 2
Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/124/ 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie na pożyczkę inwestycyjną zaciąganą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035
pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Pożyczka będzie wpływać w transzach w latach 2008 – 2010. Spłata pożyczki nastąpi od IV kwartału 2010 roku do 2021 roku włącznie.
Całkowita kwota pożyczki inwestycyjnej zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie wynosi 12.144.504,01zł.
Miasto Leszno współfinansuje ww. projekt w procencie oraz w kwotach w rozbiciu
na lata przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
W treści uchwały zamieszczono wysokość kwoty poręczenia obejmującego kapitał wymienionej pożyczki w części przypadającej na miasto Leszno.
Wraz z miastem Lesznem poręczenia udziela 18 gmin współfinansujących projekt.

Przygotował:
Wydział Budżetu
na podstawie informacji przedłożonych
przez Jednostkę Realizującą Projekt

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krawiec Barbara
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.