Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Przyjmowanie Zg??osze?? Na Zorganizowanie Zgromadzenia

Przyjmowanie Zg??osze?? Na Zorganizowanie Zgromadzenia

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom a także grupom osób.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy nie później niż 3 dni przed terminem zgromadzenia i nie wcześniej niż 30 dni.

Zawiadomienie winno zawierać:

- imię i nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

- imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,

- cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

- miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia , czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz planowaną trasę przejścia z zaznaczeniem miejsca rozpoczęcia i zakończenia.

- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Przewodniczącym zgormadzenia jest organizator zgromadzenia, chyba, że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.

Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, Leszno, ul. Wałowa 5 pok. nr 14 lub 22 tel. 65 529 82 30, 65 529 81 68

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodotakowe:
Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:
- jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,

- odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

- jeżeli organizator pomimo wezwania nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.

Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Odwołanie wnosi sie bezpośrednio do wojewody w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji o zakazei zorganizowania zgromadzenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 1990r. prawo o zgromadzeniach  (Dz.U. nr 51 z 1990r. poz.297 ze zmianami).

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-14
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.