Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr XII/120/2007 dot. upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pe??nomocnictw radcom prawnym lub adwokatom dzia??aj?cym w imieniu Rady Miejskiej Leszna

UCHWA?A nr XII/120/2007 dot. upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pe??nomocnictw radcom prawnym lub adwokatom dzia??aj?cym w imieniu Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 120
Numer sesji: 12
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XII/ 120 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych do WSA i NSA, udzielania odpowiedzi na skargi innych podmiotów na uchwały Rady oraz w innych sytuacjach wymagających zastępstwa prawnego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XII/ 120 /2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.


Wielokrotnie powstaje konieczność pilnego załatwiania sprawy, przekazania skargi na Radę Miejską Leszna czy też ustosunkowania się do zarzutów, a każdorazowe podejmowanie przez Radę uchwały udzielającej pełnomocnictwa jest związane ze zwoływaniem Sesji Rady Miejskiej.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na dużo szybsze zabezpieczenie zastępstwa prawnego naszej Rady.

Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.