Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr XII/118/2007 dot. zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM przez Starost? Leszczy??skiego

UCHWA?A nr XII/118/2007 dot. zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM przez Starost? Leszczy??skiego

Numer uchwa??y: 118
Numer sesji: 12
Rok: 2007


U C H W A Ł A nr XII/ 118 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM przez Starostę Leszczyńskiego.


Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


Rada Miejska Leszna nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Leszna Panem Markiem GANOWICZEM przez Starostę Leszczyńskiego (wniosek Starosty w Załączeniu).


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM przez Starostę Leszczyńskiego.


Starosta Leszczyński wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę Pana Marka Ganowicza, będącego radnym Rady Miejskiej Leszna (który stanowi załącznik do niniejszej uchwały).
Obecna prośba Starosty Leszczyńskiego wg uzyskanej opinii prawnej nie jest tożsama z przedmiotem jego wniosku z 12 marca 2007 roku.
Poprzedni wniosek dotyczył wypowiedzenia radnemu Markowi Ganowiczowi warunków pracy i płacy (tj. przeniesienia na inne stanowisko i zmniejszenia wynagrodzenia), o tyle obecny dotyczy rozwiązania z nim stosunku pracy.

Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.