Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/116/2007 dot. zmiany Uchwa??y Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2007 zmienionej uchwa??? Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku oraz uchwa??? Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

Uchwa??a Nr XII/116/2007 dot. zmiany Uchwa??y Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2007 zmienionej uchwa??? Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku oraz uchwa??? Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

Numer uchwa??y: 116
Numer sesji: 12
Rok: 2007


Uchwała Nr XII/ 116 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 zmienionej uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku oraz uchwałą Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się na rok 2007 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:
(...)
2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 Remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 12,8552 zł na 1 m2 powierzchni, (…)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2007 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/116/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 zmienionej uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku oraz uchwałą Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2007 roku – zmiana dotyczy Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

W związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych proponuje się zwiększenie dotacji o kwotę 100.000,- zł i jednocześnie zwiększa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla MZBK.

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – wynosi:
 przed zmianami 12,0854 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 12,8552 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.

Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 1.570.000,- zł
- po zmianach 1.670.000,- zł

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.