Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/103/2007 dot. nieodp??atnego przekazywania na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu element??w instalacji o??wietlenia ulicznego wykonywanych na terenie miasta Leszna

UCHWA?A NR X/103/2007 dot. nieodp??atnego przekazywania na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu element??w instalacji o??wietlenia ulicznego wykonywanych na terenie miasta Leszna

Numer uchwa??y: 103
Numer sesji: 10
Rok: 2007


UCHWAŁA NR X/103/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 14 czerwca 2007 roku


w sprawie nieodpłatnego przekazywania na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu elementów instalacji oświetlenia ulicznego wykonywanych na terenie miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do nieodpłatnego przekazywania na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu elementów instalacji oświetlenia ulicznego montowanych na istniejących sieciach elektroenergetycznych będących własnością ENEA S.A. w Poznaniu.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do nieodpłatnego przekazywania na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu, instalacji oświetlenia ulicznego budowanych jako przedłużenie istniejących sieci elektroenergetycznych będących własnością ENEA S.A.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr X/103/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazywania na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego ENEA S.A. w Poznaniu elementów instalacji oświetlenia ulicznego wykonywanych na terenie miasta Leszna.

Konieczność uregulowania stanu prawnego instalacji oświetleniowych montowanych na istniejącej sieci elektroenergetycznej ENEA S.A., oraz instalacji oświetleniowych budowanych jako przedłużenie istniejących linii oświetleniowych i przyłączonych trwale do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. wynika z warunkowania, przez ENEA S.A., zgody na takie wykorzystanie sieci elektroenergetycznej nieodpłatnym przekazaniem na rzecz ENEA S.A. wykonanych w ten sposób instalacji oświetlenia ulicznego. Przekazanie będzie następowało nieodpłatnie na podstawie Umowy z załączoną analiza ekonomiczną potwierdzającą, że wykorzystanie sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. do wykonania instalacji oświetlenia ulicznego miasta Leszna jest najkorzystniejszym dla miasta Leszna, z możliwych sposobów budowy instalacji oświetlenia ulicznego w danym przypadku.

Wykorzystanie istniejącej sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. do montażu elementów instalacji oświetlenia ulicznego jest rozwiązaniem korzystnym dla Miasta Leszna, gdyż w takim przypadku nie trzeba ponosić kosztów dokumentacji projektowej, budowy linii elektroenergetycznych, montażu słupów i szafek przyłączeniowych wyposażonych w liczniki i odłączniki, stanowiących granicę stron.
Korzystna dla Miasta Leszna jest również budowa instalacji oświetlenia ulicznego jako przedłużenie istniejących instalacji oświetlenia ulicznego zamontowanego na sieci elektroenergetycznej ENEA S.A., gdyż nie trzeba ponosić kosztów budowy linii zasilających nowe instalacje i szafek przyłączeniowych wyposażonych w liczniki i odłączniki, stanowiących granicę stron.

Osiągany obecnie w przetargach średni koszt budowy nowych instalacji oświetlenia ulicznego, w przeliczeniu na jeden punkt świetlny wynosi ca 3500 zł.

Średni koszt montażu oprawy oświetleniowej na istniejącej sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. wynosi ca 1000 zł.

Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu istniejących sieci elektroenergetycznych będących własnością przedsiębiorstw energetycznych jest powszechnie praktykowana w kraju.

Nowe instalacje oświetlenia ulicznego połączone z siecią elektroenergetyczną ENEA S.A. poprzez szafki przyłączeniowe z licznikami i odłącznikami stanowiącymi granicę stron, będą pozostawały na majątku Miasta Leszna.


Sporządził:
Miejski Zarząd Dróg I InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.