Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Szkolny Program Wychowawczy (I)

Szkolny Program Wychowawczy (I)


 

 

 

Program Wychowawczy

Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie

 

I

 

OGÓLNA KONCEPCJA WYCHOWANIA W NASZEJ SZKOLE

NASZE GIMNAZJUM SZKOŁA BLISKA I ŻYCZLIWA UCZNIOM

 

Działania wychowawcze szkoły powinny służyć ogólnemu i wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Będą one związane z poszanowaniem prawa rodziców do decydowania o kształtowaniu światopoglądu swojego dziecka

Jednocześnie szkoła zapewni dobór treści i metod pozwalających na kształtowanie osobowości uczniów w kierunku tolerancji, wrażliwości na problemy drugiego człowieka, pokory i uznania dla praw przyrody, uwrażliwienia na doznania estetyczne oraz na otwartość wobec świata  jego problemów i osiągnięć współczesnej nauki

Powyższe założenia są „przewodnikiem” działania wychowawczego szkoły i stanowią  jej wizję wychowawczą.

Dążyć będziemy by absolwenci naszej szkoły posiedli umiejętności:

   ---adaptowania się do nowych warunków szkolnych,

   ---eksponowania swoich pozytywnych cech,

   ---wyrażania swoich poglądów,

   ---przestrzegania zasad dobrych obyczajów,

   ---pracy w zespole,

   ---poszanowania cudzych poglądów i odrębności kulturowej.

 

II

 

HASŁA I GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ W 3-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

 

 

KLASA I   „Człowiek istota społeczna

 

1.Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

2.Prawidłowe odczytywanie stanów emocjonalnych.

3.Realizacja zadań ułatwiających dorastanie, kształtujących postawy odpowiedzialności za swoje czyny.

4.Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości.

5.Kształtowanie szacunku dla tradycji i historii własnej rodziny oraz regionu.

6.Rozbudzenie postaw tolerancji dla odmienności narodowych , kulturowych, wyznaniowych i światopoglądowych.

7.Poznawanie twórczości twórców naszego regionu.

 

KLASA II

 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

1.Poznawanie swoich praw obywatelskich –uczniowskich.

2.Poszerzanie świadomości o prawie do życia człowieka i jego godnej śmierci.

3.Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

4.Dążenie do identyfikowania się postawami patriotycznymi.

5.Rola ważnych instytucji samorządowych i państwowych.

6.Znaczenie wyborów w państwie demokratycznym.

 

KLASA  III

 

CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 

1.Poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej.

2.Kształtowanie postaw obrony własnych poglądów i wartości.

3.Wspieranie rozwoju moralnego i utrwalanie hierarchii uznawanych wartości.

4.Kształtowanie umiejętności  korzystania ze środków masowej komunikacji i informacji.

5.Poznawanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2003-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.