Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg na remont adaptacj? piwnic na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lesznie przy ul. JEZIORKOWSKIEJ 18-22.

Przetarg na remont adaptacj? piwnic na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lesznie przy ul. JEZIORKOWSKIEJ 18-22.


Przetarg na remont–adaptację piwnic na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lesznie przy ul. JEZIORKOWSKIEJ 18-22.

Zamawiający:
Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno

Tytuł przetargu:
Remont – adaptacja piwnicy na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lesznie ul. JEZIORKOWSKIEJ 18-22 - szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
CPV: 45453000-7

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zmianami), a także spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji: 15 kwietnia 2007r.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
inż. Wojciech Sierpowski, Włodzimierz Gumpert w godz. od 08:00 do 12:00
Telefon: (065) 526-86-30; Fax: (065) 526-87-85
e-mail: mzbkktr@op.pl

Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 35

Oferty można składać do: 2007-01-29 godz: 10.00

Otwarcie ofert: 2007-01-29 godz 10.05

Miejsce otwarcia ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 35

Kryteria wyboru: Cena – 100%

Wadium: 2.500,- zł

Uwagi:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i inne dokumenty w sprawie zamówienia dostępne są na stronie internetowej:
http://www.bip.leszno.pl/ w dziale przetargi
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od daty złożenia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.