Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wydawanie Zezwole?? Na Sprzeda?? Napoj??w Alkoholowych

Wydawanie Zezwole?? Na Sprzeda?? Napoj??w Alkoholowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. poz. 1356/ sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Leszna.
 
Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:
-          oznaczenie przedsiębiorcy
-          adres zakładu głównego
-          nr KRS lub nr NIP
-          przedmiot działalności gospodarczej
-          adres punktu sprzedaży
-          adres punktu składowania napojów alkoholowych
 
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
-       zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z rejestru przedsiębiorców
-       dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
-       pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli sprzedaż będzie zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
-       decyzję powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 
Opłata roczna podstawowa dla poszczególnych rodzajów zezwoleń wynosi:
-          525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa /A/,
-          525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% z /wyjątkiem piwa / B/,
-          2.100,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu /C/.
 
Do dnia 31 stycznia każdego roku przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 
Opłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowych wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Leszna w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Niezłożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty w terminie powoduje wygaśnięcie zezwoleń. O ponowne zezwolenia przedsiębiorca może ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 
 
Tel. (065) 5298172
Fax. (065) 5298173
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 1982-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-20
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.