Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STA?EGO LUB CZASOWEGO TRWAJ?CEGO PONAD 3 MIESI?CE (obywatele polscy i cudzoziemcy)

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STA?EGO LUB CZASOWEGO TRWAJ?CEGO PONAD 3 MIESI?CE (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 Wymeldowania z miejsca ppobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania adminiatrscyjnego.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYMELDOWANIU Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

     

  1. wypełniony druk meldunkowy

     

  2. Dowód osobisty osoby wymeldowującej się, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający a ustalenie tożsamości.  

  3. Skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy dzieci, które nie posiadają dowodu osobistego) 

  4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) i dowód osobisty pełnomocnika, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

    Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego pond 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – Leszno, ul. Wałowa 5, parter, pok. 4, tel. 065-529-81-71 .

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielne małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 54-100 Leszno, na numer konta - 26102030880000830200057513

Termin i sposób załatwienia

Zameldowanie i wymeldowanie dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Inne informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy dotychczasowgo pobytu najpóźniej w dniu dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba, która wyjeżdża poza granice RP na okres ponad 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd - najpóźniej w dniu opuszczenia pobytu stałego oraz powrót – najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia powrotu.

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1974-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-09
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.