Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wydanie uprawnienia diagnosty

Wydanie uprawnienia diagnosty

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODSTAWA PRAWNA:

§                art. 84 ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U.  z 2012r. , poz. 1137   ze zm.);

§            Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r.  w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z  2014r, poz.1836 )

I.       Wniosek.

1.        Załączniki:

§         Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia.

§         Dokument potwierdzający praktykę zawodową.

§         Zaświadczenie o odbytych i ukończonych odpowiednich szkoleniach.

§         Potwierdzenie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

§         Dowód uiszczenia opłaty.

2.        Do wglądu:

§         Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

 

OPŁATY:

 

1.        Opłata:

§         za uprawnienie diagnosty - 48,00 zł.

opłatę można wnieść w momencie składania wniosku- płatne u inkasenta ( Agencja PKO BP -bez dodatkowych opłat ) lub na konto Urzędu Miasta Leszna 64-100 Leszno ul. Karasia 15 Nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

 

Wydział Komunikacji

 Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5, pokój nr 2 (parter)

 tel.(0-65 ) 529-81-06

 Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Leszna).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

UWAGI:

 

1.        Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia diagnosty po okazaniu dowodu osobistego.

2.        Uprawnienie diagnosty, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu.

3.       Informację o tym, czy uprawnienia diagnosty są gotowe do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-06.

4.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

5.        Starosta cofa diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazdów stwierdzono:

§     Przeprowadzenie przez diagnostę badań technicznych niezgodnych z określonym zakresem i sposobem wykonania,

§     Wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

6.        W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponownie uprawnienia nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stało się ostateczna.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: ??kowska Danuta
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.