Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Kod nadawany rodzajowi sprawy: GD.6630

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 17:00

od wtorku do piątku 7:30 - 15:30

Telefony:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Przewodniczący narady koordynacyjnej -  Elżbieta Wójcik: 65 529- 82-04

Główny specjalista ds. baz danych          -  Małgorzata Dolata: 65 529-82-05

Naczelnik Wydziału                                  - Kazimierz Narloch: 65 529-82-08

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28a, 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014r.  poz. 897) przedmiotem uzgodnień na naradach koordynacyjnych są sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza w przypadkach uzasadnionych potrzebą wyeliminowania zagrożeń.

Stosowną dokumentację składa inwestor, projektant lub osoba przez nich upoważniona posiadająca aktualne pełnomocnictwo.

Dokumentacja powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany wniosek (aktualny formularz dostępny jest w pliku:    wniosek_o_uzgodnienie_sieci_uzbrojenia_terenu.xls                                                                lub  wniosek_o_uzgodnienie_sieci_uzbrojenia_terenu.pdf)

- minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania sieci sporządzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej, opatrzonej metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta, datą i podpisem,

- plik tekstowy ze współrzędnymi zaprojektowanych punktów załamań w formacie txt, na płycie CD, lub wysłany na adres mailowy zudp@leszno.pl

W celu sprawnego uzgadniania i wyeliminowania ewentualnych wątpliwości można do dokumentacji dołączyć warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Proces koordynacji przebiegał będzie w następujących etapach:

1.      złożenie wniosku

2.      wniesienie opłaty za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2014r.  poz. 897 art. 40b, ust.1i 40d, ust. 3)

3.      zawiadomienie wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, osób upoważnionych przez Prezydenta Miasta Leszna i innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady koordynacyjnej

4.      przeprowadzenie narady i utrwalenie jej rezultatów w protokole zawierającym stanowiska uczestników w przedmiotowej sprawie

5.      opatrzenie złożonej dokumentacji adnotacją zawierającą informację, że była ona przedmiotem narady koordynacyjnej

6.      sporządzenie odpisu protokołu na żądanie zainteresowanych uczestników.

 

Narady koordynacyjne odbywają się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23, pokój nr 105.

Terminarz narad zamieszczony jest w pliku: terminarz_narad_koordynacyjnych.pdf

Wnioski przyjmowane są do ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym odbywa się narada koordynacyjna.

W każdy poniedziałek poprzedzający termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leszna zostanie przedstawiona informacja z wykazem spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej (plik: wykaz_spraw_na_naradę_koordynacyjną.pdf), jak również pocztą elektroniczną zostanie przekazana informacja o przedmiocie narady do osób delegowanych do uczestnictwa przez podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, osób upoważnionych przez Prezydenta Miasta Leszna do uczestniczenia w naradzie oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady.

 

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Narloch
Informację wprowadził: Ma??gorzata Dolata
Opublikowany dnia: 2003-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.