Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/100/2007

Uchwa??a nr IX/100/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/100
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A  nr IX/100 / 2007

 

Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie : nadania nazwy parkowi

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co  następuje:

 

§ 1

 

 

Parkowi  zlokalizowanemu w  Lesznie  u zbiegu Al. Jana Pawła II  i ul. Cypriana Kamila Norwida  nadaje się nazwę:

 

 

JOHANNA  HEERMANNA

 

 

 

Usytuowanie  parku w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Piotr  Olejniczak

 

 

 

 

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/100/ 2007 z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie nadania nazwy parkowi.

 

 

 

 

            Z wnioskiem o nazwanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Cypriana Kamila Norwida oraz Al. Jana Pawła II , dawnego cmentarza ewangelickiego , imieniem Johanna  Heermanna wystąpiła Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lesznie  z okazji 360 lecia śmierci poety .

 

 

JOHANN HEERMANN– urodził się w 1585 r w Chobieni na Dolnym Śląsku , zmarł w 1647r

                                          w Lesznie, pochowany w krypcie w fundamentach obecnego                                         kościoła św. Krzyża. Był duchownym i poetą ewangelickim, którego   twórczość łączy kulturę pogranicza polsko-niemieckiego z okolic Leszna z  najważniejszymi osiągnięciami kultury europejskiej. Heermann napisał około 500 pieśni kościelnych opartych na motywach biblijnych .Część z jego pieśni stało się podstawą do kompozycji Johanna Sebastiana Bacha – chorały , kantaty , fragmenty Pasji Mateuszowej i Pasji Janowej. Niektóre motywy biblijne spopularyzowane przez Heermanna trafiały na karty literatury o europejskim wymiarze ( np. Effi Briest).

                                       Johann Heermann, choć odpowiednio mniej, jest także obecny w kulturze polskiej. Jego pieśni tłumaczone były na język polski zarówno w kręgach ewangelickich, jak i katolickich. Najbardziej znaną pieśnią w kulturze polskiej jest pieśń pt.” Najdroższy Jezu”, której przekład o takim właśnie tytule, dokonał profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Wojciech Danielski. W wersji oryginalnej pieśń ta była także elementem ceremonii pogrzebowej papieża Jana Pawła II.

                                       Duchowny-poeta zajmuje ważne miejsce w historii kultury Leszna. To w jego kazaniu po raz pierwszy wyłania się leszczyński ratusz, jego imieniem nazwane były jedne z większych organów w Wielkopolsce, które znajdowały się w dzisiejszym kościele św. Krzyża. Jego mowy pogrzebowe, wciąż niezbadane przez regionalistów, są kopalnią wiedzy o życiu w Lesznie sprzed wielkich pożarów.

                                          Znacząca percepcja kulturalna postaci Johanna Heermanna nie znajduje do dzisiaj oparcia w upamiętnieniu jego nazwiska w Lesznie. Jedynym elementem poświęconym jego pamięci jest wmurowana w ścianę kościoła św. Krzyża w 1928 r. kamienna tablica z fragmentem jednej z jego  najsłynniejszej pieśni , pt.” O , Panie Boże mój”.      

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.