Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/99/2007

Uchwa??a nr IX/99/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/099
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A  nr IX/99/ 2007

 

Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie : nadania nazwy ulicom

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

 

Ulicom zlokalizowanym   w  Lesznie w  rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego

i Mieczysława Kudelli nadaje się nazwy :

 

 

JERZEGO  DUDY - GRACZA

JÓZEFA  BRANDTA

 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                     Piotr Olejniczak

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/99/2007 z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

 

            

             W związku z wydzielonym terenem dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego w rejonie  ulic Xawerego Dunikowskiego  i Władysława Kudelli oraz powołując się na wyrok NSA w Warszawie znak :OSK 1806/04 z którego wynika ,że w gminach , które uzyskały status miasta – ulice , także niepubliczne , mające charakter ogólnodostępnych dróg wewnętrznych , muszą mieć nadawane nazwy  , zaistniała  potrzeba określenia nazw ulicom stanowiącym własność osób fizycznych.

              Nowe ulice  zlokalizowane znajdują się w rejonie miasta  , w którym przyjęto zasadę nadawania ulicom nazw wywodzących się od nazwisk ludzi zasłużonych dla kultury polskiej , a w rejonie ulicy Grottgera , w szczególności dla malarstwa i rzeźby polskiej.

 

 JERZY DUDA - GRACZ -  ur.  20.03.1941r     zm.  5.11.2004r.  jeden   z  najwybitniejszych

    polskich  malarzy  współczesnych . W 1968 roku  uzyskał  dyplom     

    Akademii   Sztuk   Pięknych   w   Krakowie  na  Wydziale  Grafiki

    w  Katowicach . Był  wykładowcą  na  Uniwersytecie  Śląskim  w

    Katowicach  oraz  w  Europejskiej  Akademii Sztuki w Warszawie.

    Od  970 r wystawiał swoje prace na wystawach indywidualnych w

    Polsce  i  za  granicą . Był  określany  jako  „ wnikliwy  satyryk ” o

    ostrym  programie publicystyczno - moralizatorskim. Tworzył sceny

    rodzajowe,oparte na tradycji malarskiego surrealizmu i 

    ekspresjonizmu.

    Do najbardziej znanych prac zalicza się m.in. ”Pamięci Ojca”(1970) , 

   „List  na  zachód”(1973), „Jeźdźcy  Apokalipsy  czyli Fucha” (1977),

   ”Kalendarz  polski ” (1981)  , ”Wigilia” (1981). W latach 1999 – 2004  

    stworzył    cykl    obrazów    będących   interpretacją  dzieł  Fryderyka

    Chopina .

    Jego   obrazy   znajdują    się   w  zbiorach   Muzeów  Narodowych  w

    Krakowie , Warszawie , Gdańsku  i  Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w

    Łodzi . Stała  ekspozycja  jego  prac znajduje się w Muzeum Śląskim .

    Jerzy  Duda-Gracz   był  laureatem wielu  prestiżowych  nagród  ,  np.

    Nagroda  Krytyków  im. C.K.Norwida  i  Nagroda  Ministra  Kultury ,

    odznaczony został także Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

    za wybitne osiągnięcia artystyczne.

    Zmarł  5  listopada  2004 roku   w   Łagowie  ,  gdzie  uczestniczył  w

    plenerze malarskim.

 

 

JÓZEF BRANDT    - ( 1841 – 1915 )   malarz ,wybitny przedstawiciel  nurtu
batalistycznego   w malarstwie drugiej połowy XIX w. Studiował w
Paryżu  i w Monachium. Od 1875 r prowadził prywatną szkołę malarską,
był przywódcą  tzw. Monachijskiej szkoły malarstwa polskiego. Tworzył 
głównie  obrazy batalistyczne   osnute   na   tle  walk  
kozacko  –  tatarskich  i   wojen szwedzkich    XVII  w .   Równolegle   
do     obrazów     tematycznie  związanych   z    dziejami   wojen   
siedemnastowiecznych   malował       motywy    rodzajowe   z  życia 
wsi  i  prowincjonalnych miasteczek – najczęściej   były   to  
wyjazdy  i  powroty   z   jarmarków ,  sceny na targowiskach   lub  przed  
karczmą , z  nieodłącznym  udziałem  koni. Do znanych prac zaliczają się
„Chodkiewicz pod Chocimiem” (1867), „ Konfederaci  barscy ”  (1875)  , 
„ Odbicie  jasyru ”  (1877) ,  sceny   historyczno –  rodzajowe 
„Wyjazd  Jana  Sobieskiego na  polowanie” i  rodzajowe „Przy studni” ( 1875) .
Wątków do swoich obrazów często szukał    w  literaturze , m.in.
w  utworach Wincentego Pola ,  Kajetana Suffczyńskiego   i   Bohdana 
Zaleskiego  ,  a  także  pamiętników Jana Chryzostoma  Paska .
Twórczość    Brandta    cechuje    literackie    ujęcie   tematu  ,  realizm
szczegółów  ,  swobodna    kompozycja  i mistrzowskie oddanie ruchu
Józef  Brandt  wywarł  silny  wpływ na malarstwo polskie ,  a także na
literaturę .

 

 

            

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.