Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/98/2007

Uchwa??a nr IX/98/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/098
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A  nr IX/98/ 2007

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 31 maja 2007 roku

                         w sprawie : nadania nazwy ulicy

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala

się co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Ulicy zlokalizowanej  w Lesznie w rejonie ulicy  55 Pułku Piechoty, Jana Sobieskiego

i mjr Hubala nadaje się nazwę :

 

 

                          KAZIMIERY   I   JULIANA   SZPUNARÓW

                 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                      Piotr Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 U  Z A S A D N I E N I E

 

 

 

do  Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/98/2007 z dnia 31 maja 2007 roku

                       w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

 

            

                         Z inicjatywą nadania nazwy ulicy im. Kazimiery i Juliana Szpunarów wystąpił Zarząd Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w Lesznie uzasadniając, iż ich obecność i uczestniczenie w życiu miasta Leszna pozostawiło niezatarte ślady.

                          Julian Szpunar ur. w 1887 r w Rzeszowie ukończył seminarium nauczycielskie i zdał egzamin kwalifikacyjny, był zdolnym skrzypkiem.

                           Kazimiera Fiweger – Szpunarowa ur. w 1893 r w Warszawie, odbyła studia medyczne Montpellier we Francji, a następnie w Moskwie.

Podczas Rewolucji Październikowej Julian Szpunar został emisariuszem Polskiego Komitetu Wojennego, który ratował Polaków przed więzieniem czy śmiercią, natomiast Kazimiera Szpunarowa zorganizowała sierociniec dla dzieci polskich zesłańców.

                           Podejmując dalsze studia, Kazimiera uzyskała doktorat w zakresie medycyny, Julian ukończył studia polonistyczne w Warszawie.

                           Do Leszna przybyli w 1924 r. Prof. Julian Szpunar został nauczycielem w seminariach nauczycielskich oraz gimnazjach. Był prelegentem na licznych wykładach w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych, pisał do wielu gazet, m.in. do „Głosu Leszczyńskiego” i prowadził żywą działalność polityczną: kilkanaście lat był prezesem Polskiego Związku Zachodniego i dwa lata – Ligi Obrony Powietrznej Polski .

Ponadto prof. Szpunar grał jako solista skrzypek w orkiestrze symfonicznej i reżyserował sztuki teatralne.

                            Kazimiera Szpunarowa zapisała się w historii naszego miasta jako troskliwy lekarz, a także poetka. Wydała samodzielne zbiory poetyckie „Na ojczystej niwie”, „Rozmowy z ziemią”, „Pod obcym i swojskim niebem”. Związana była z Ligą Obrony Powietrznej Kraju i Polskim Czerwonym Krzyżem. Za pracę społeczną otrzymała wiele odznaczeń.

                            Kazimiera Fiweger-Szpunarowa zmarła w Wiśle w 1970 r. a Julian Szpunar zmarł w Cieszynie w 1974 r. Oboje spoczywają na cmentarzu katolickim w Wiśle.

                            Szlachetność ich postaw i czynów oraz wieloletni związek z Lesznem stanowią wystarczające przesłanki, by jedną z ulic w mieście nazwać ich imieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.