Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/97/2007

Uchwa??a nr IX/97/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/097
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

UCHWAŁA NR IX/97/2007

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi

przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz  § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek  samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

                                                           § 1

 

Ustala się nowe brzmienie § 3 Uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 r.:

                                                     

   „ § 3. Traci moc § 1 Uchwały Nr XXXVI/431/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna”

 

                                                           § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                           § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                               Piotr Olejniczak

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr IX/97/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi

przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

 

 

            W Uchwale Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 r. podwyższono wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 690,- zł, natomiast w wyniku rozmów ze związkami zawodowymi nie proponowano zwiększenia wartości punktu.

            Wyrażenie zgody Rady Miejskiej na wartość punktu zawarta była w § 2 Uchwały Nr XXXVI/431/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.03.2006 r. W § 3 Uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 r. pomyłkowo zapisano treść uchylającą całą Uchwałę, natomiast aby pozostawić niezmienioną wartość punktu należało uchylić jedynie § 1 określający wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

 

  

 

Opracował:                                                                           

 

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.