Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/94/2007

Uchwa??a nr IX/94/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/094
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A nr IX/ 94 /2007

        

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr V/39/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 - 2010

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59 z 1999 roku, poz. 1252 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Termin przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna projektu programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 – 2010 określony w § 2 uchwały nr V/39/2007 RM Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku zmienia się na 30 czerwca 2007 roku.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Piotr OLEJNICZAK

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

           

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/ 94 /2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/39/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 - 2010

 

 

                   W dniu 21 maja 2007 roku wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna pismo przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 – 2010 Pana Radnego Sławomira SZCZOTA, zawierające wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac komisji, który był określony na dzień 31 maja 2007 roku do końca czerwca br. celem uzyskania akceptacji Prezydenta Miasta Leszna oraz zorganizowania konsultacji społecznej nad programem.

           

 

  

 

 

Opracowało:

 

Biuro Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.