Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/93/2007

Uchwa??a nr IX/93/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/093
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A nr IX/ 93 /2007

        

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr V/38/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej  Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59 z 1999 roku, poz. 1252 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Do składu komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Leszna określonego w  Załączniku nr 1 do uchwały nr V/38/2007 RM Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku  powołuje się  w  miejsce Pana Marka GORYNIAKA  Pana radnego Piotra OLEJNICZAKA.

 

 

 

§ 2

 

 

Termin przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna projektu zmian w  Statucie określony w § 2 uchwały nr V/38/2007 RM Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku zmienia się na 30 czerwca 2007 roku.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Piotr OLEJNICZAK

 

                                                                                             

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/ 93 /2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/38/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej  Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.

 

 

 

                   W dniu 18 maja 2007 roku wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna pismo przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna Pana Radnego Ryszarda HAYNA, w  którym wnioskuje o przedłużenie terminu zakończenia prac komisji, który był określony na dzień 31 maja 2007 roku do końca czerwca br.

                        Komisja wnosi również o uzupełnienie jej składu poprzez powołanie nowego członka z ramienia Klubu Centroprawicy w miejsce pana Marka GORYNIAKA, którego mandat Radnego Rady Miejskiej Leszna wygasł, a  wnioskujący o uzupełnienie składu komisji uważają, że zestaw propozycji zmian winien być przegłosowany w pełnym składzie komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.

 

 

Opracowało:

 

Biuro Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.