Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/84/2007

Uchwa??a nr IX/84/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/084
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

Uchwała nr IX/84/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2007 roku pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” w Poznaniu.

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy z Prezydentem Miasta Poznania.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w zawartej umowie.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

     Piotr OLEJNICZAK


 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IX/84/2007

z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2007 roku pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”.

Inicjatywa budowy pomnika poświęconego pamięci Armii Krajowej oraz wszystkich Polaków, którym zawdzięczamy wolność, suwerenność i niepodległość powstała w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Poznań. Pomnik poświęcony będzie wszystkim, którzy oddawali trud i życie w obronie Ojczyzny. Stanie w Poznaniu w parku za Operą, między ulicą Wieniawskiego i aleją Niepodległości, naprzeciw kościoła Ojców Dominikanów.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego oraz Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe realizacji Pomnika, który ma powstać z wpłat wszystkich Wielkopolan.

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego na Ziemi Wielkopolskiej przyczyni się do upowszechniania historii naszego narodu wśród kolejnych pokoleń Polaków.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.