Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/82/2007

Uchwa??a nr IX/82/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/082
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

Uchwała Nr IX/82/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 zmienionej uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się na rok 2007 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

(...)

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-     utrzymanie obiektów sportowych – 3,81 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-     utrzymanie budynku „czarnego” – 12,25 zł na 1 m2 powierzchni”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2007 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

           Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

           Piotr Olejniczak


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku w  sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 zmienionej uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2007 roku – zmiana dotyczy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

W związku z otrzymaniem przez Miasto Leszno pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont trybun stadionu żużlowego w Lesznie” i realizacją ww. zadania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej.

Wobec powyższego ulega zmianie stawka jednostkowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Stawka jednostkowa utrzymania obiektów sportowych wynosi:

-     przed zmianami 3,38 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,

-     po zmianach 3,81 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe.

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

-     przed zmianami                    680.000,- 

-     po zmianach                          765.000,- 

-     zwiększenie                             85.000,- 

 

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.