Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/81/2007

Uchwa??a nr VIII/81/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/81
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A  nr VIII/ 81/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie odmowy udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Rada Miejska Leszna odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM przez Starostę Leszczyńskiego.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

 

do Uchwały nr VIII/81/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie odmowy udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Markiem GANOWICZEM.

 

 

Uzasadnienie stanowi opinia zespołu Rady Miejskiej Leszna powołanego do zbadania okoliczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnemu Markowi GANOWICZOWI.

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Zespół do wyjaśniania okoliczności

Rozwiązania stosunku pracy przez

Starostę Leszczyńskiego z radnym

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.