Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/80/2007

Uchwa??a nr VIII/80/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/80
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

 

U C H W A Ł A  nr VIII/ 80 /2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO.

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargę Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO z dnia 22 marca 2007 roku na Prezydenta Miasta Leszna uznać za bezzasadną.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

 

 

 

   

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr VIII/80/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO.

 

 

                  

                        Podczas obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna Pan Zbigniew SOBOCIŃSKI zamieszkały w Lesznie przy ulicy Niepodległości złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna skargę na Prezydenta Miasta Leszna dot. nie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą bezprawności postępowania podległego MZBK w Lesznie w zakresie rozliczeń kosztów zużycia wody oraz nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w zakresie rozliczenia kosztów CO dokonaną również przez MZBK w Lesznie.

           Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna w dniu 22 marca br. przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, która wyłoniła ze swego składu Zespół w celu rozpatrzenia skargi.

           Zespół w składzie Wojciech ZIMNIAK – przewodniczący i Andrzej BORTEL - członek spotkał się w celu zapoznania się z historią korespondencji między Prezydentem Miasta Leszna a Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie.

Na podstawie analizy dokumentacji Zespół stwierdził, co następuje:

- nie można uznać jako skargi na Prezydenta Miasta Leszna ponieważ korespondencja od Prezydenta do Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO była przesyłana zgodnie z terminami określonymi w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół proponuje przekazać problemy przedstawione przez Pana Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO Prezydentowi Miasta Leszna jako zwierzchnikowi służbowemu MZBK w Lesznie.

                        Podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 16 kwietnia br. Zespół zaprezentował Komisji swoje stanowisko w sprawie, które zostało przyjęte jednomyślnie.

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Komisja Praworządności

i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.