Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/75/2007

Uchwa??a nr VIII/75/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/75
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

Uchwała nr VIII/75/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 1.400.000  zł (słownie : jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100 ) na rok 2008 na realizację następującego zadania  :

 

            „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym

            przy ul. Osieckiej w Lesznie"

 

§ 2

 

Spłata zobowiązania nastąpi w 2008 r. z dochodów własnych gminy

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

    Piotr Olejniczak

 

 

 Uzasadnienie

 

 

do Uchwały Nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia  26 kwietnia 2007 roku

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na następujące zadanie:

 

 

„Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym

            przy ul. Osieckiej w Lesznie".

 

 

Planuje się, że zadanie to zostanie wykonane rzeczowo w br. w terminie od dnia

1 czerwca do dnia 31 października.

W wieloletnim planie inwestycyjnym i tegorocznym budżecie zaplanowana jest na rok 2007 kwota 1.500.000 zł i na rok 2008 kwota 1.400.000 zł.

Powyższe kwoty zabezpieczają wysokość nakładów wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.

Podjęcie uchwały pozwoli na przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy do końca miesiąca maja 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.