Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/71/2007

Uchwa??a nr VIII/71/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/71
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VIII/71/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.Miejski Zakład Budynków Komunalnych

-          remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 12,0854  zł na 1 m2 powierzchni, (…)”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2007 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

           Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

           Piotr Olejniczak


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25  stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynku Komunalnych w 2007 roku.

 

W związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych proponuje się zwiększenie dotacji o kwotę 70.000 zł i jednocześnie zwiększa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla MZBK.

 

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – wynosi:

 –przed zmianami   11,5466 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

 –po zmianach 12,0854 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                1.500.000,- 

            - po zmianach                     1.570.000,- 

 

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.