Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/68/2007

Uchwa??a nr VIII/68/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/68
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

U C H W A Ł A  nr VIII/68/2007  

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie

wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana

Piotra WIĘCKOWIAKA

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001roku ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Stwierdza się wstąpienie w mandat radnego Pana Piotra WIĘCKOWIAKA w  okręgu wyborczym nr 4 z listy 21 KWW DAWIDA TOMCZAKA- „NOWE LESZNO”, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

 

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Piotra WIĘCKOWIAKA

 

 

                        Na VII Sesji w dniu 22 marca 2007 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę nr VII/67/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Marka GORYNIAKA.

Kolejno największą liczbę głosów – 265, w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 6  mandatów z listy 21 KWW DAWIDA TOMCZAKA – „NASZE LESZNO” – w   wyborach uzyskał Pan Piotr WIĘCKOWIAK, który również nie utracił prawa wybieralności.

Powyższe zostało potwierdzone przez Komisarza Wyborczego w  Lesznie Pana Mariusza Tomaszewskiego pismem numer DLS – 772-21/07 z dnia 29 marca 2007 roku.

                        Pan Piotr WIĘCKOWIAK został zawiadomiony zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o  przysługującym mu mandacie i nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.

 

 

  

 

Opracowało:                                             

                                                                                     

Biuro Rady Miejskiej                                                        

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.