Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VII/66/2007

Uchwa??a nr VII/66/2007

Numer uchwa??y: 2007/7/66
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

 

U C H W A Ł A  nr VII/66/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna oraz Sekretarza Miasta Leszna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

                            Na podstawie art. 4 pkt 32 oraz art. 56 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 roku nr 218, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje;

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna jako organ powołujący Skarbnika Miasta Leszna oraz Sekretarza Miasta Leszna zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do powiadomienia wyżej wymienionych w imieniu Rady Miejskiej Leszna o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i obowiązującym terminie na dokonanie tej czynności oraz skutkach niedopełnienia tych obowiązków.

 

§ 2

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna po otrzymaniu oświadczeń lustracyjnych od Skarbnika Miasta Leszna i Sekretarza Miasta Leszna niezwłocznie przekaże je w imieniu Rady Miejskiej Leszna do właściwego terytorialnie Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                     Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr VII/66/2007  Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna oraz Sekretarza Miasta Leszna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

 

 

Od 15 marca 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 roku o  ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 218 poz. 1592 i nr 249 poz. 1832 z roku 2006 oraz Dz. U. nr 25 poz. 162 z roku 2007

W art. 4 ust. 32 w rozumieniu ww. ustawy osobami pełniącymi funkcje publiczne są: „skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy”, a organem właściwym do powiadomienia ich o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia jest właściwy organ powołujący, czyli Rada Miejska Leszna.

Zobowiązanie i upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do dokonania określonych czynności lustracyjnych w stosunku do Skarbnika i  Sekretarza Miasta Leszna usprawnia działania Rady Miejskiej w tym zakresie.

 

 

Opracowało:                                                                       

Biuro Rady Miejskiej                                                    

LesznaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.