Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VII/61/2007

Uchwa??a nr VII/61/2007

Numer uchwa??y: 2007/7/61
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

 

UCHWAŁA nr VII/61/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku.

 

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami), uchwala się co następuje :

 

 

                                                           § 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 28.000,- zł na następujące zadania :

a)     dofinansowanie na zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych na kwotę 19.500 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,

b)     dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 8.500 zł dla Centrum Kultury  i Sztuki w Lesznie.

 

                                                           § 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy  z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                           § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                           § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

  Rady Miejskiej Leszna

 

      Piotr Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VII/61/2007

z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku.

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz Centrum Kultury i Sztuki, instytucje kultury podległe Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dużą część swojej oferty programowej kierują do mieszkańców Leszna. Dofinansowanie przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców naszego miasta lub też tematycznie związanych z Lesznem organizowanych przez te instytucje wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcia uchwały o udzieleniu przez Miasto pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia stosownego porozumienia.

Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone są na następujące zadania:

1/ Dofinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na:

-          konserwacja 6 portretów leszczyńskich Królów Kurkowych z końca XIX w. – 4.000,-

-          organizacja i przeprowadzenie festynu historycznego „Wehikuł czasu” podczas Dni Leszna, - 5.000,-

-          publikacja „Bracia czescy w Lesznie” – 4.000,-

-          Zakup obrazów z kolekcji Władysława Piosickiego – 5.000,-

-          Konkurs na Drzeworyt i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej – 1.500,-

 

2/ Dofinansowanie dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na :

-          warsztaty dudziarskie – 3.000,-

-          działalność sekcji modelarstwa lotniczego i kosmicznego – 1.000,-

-          Seanse DKF „ODLOT” przy CKiS – 4.500,-

 

  

Opracował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.