Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VII/60/2007

Uchwa??a nr VII/60/2007

Numer uchwa??y: 2007/7/60
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

 

U C H W A Ł A nr VII/60/2007

        

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności rozwiązania stosunku pracy przez Starostę Leszczyńskiego z radnym Rady Miejskiej Leszna

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz §  30 ust. 4 Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska Leszna:

 

§ 1

 

Powołuje zespół w składzie;

 

Danuta BALCERZAK

 

Edward BĄKOWSKI

 

Ryszard HAYN

 

do szczegółowego zbadania sprawy rozwiązania stosunku pracy przez Starostę Leszczyńskiego z radnym Rady Miejskiej Leszna Panem Markiem GANOWICZEM.

 

§ 2

 

Zespół wybierze ze swego składu przewodniczącego, który przedstawi Radzie do kolejnej Sesji wszystkie okoliczności sprawy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej  Leszna

 

                                                                                            Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr VII/60/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007roku w sprawie powołania zespołu do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności rozwiązania stosunku pracy przez Starostę Leszczyńskiego z radnym Rady Miejskiej Leszna

 

 

 

W dniu 12 marca 2007 roku wpłynęło do Rady Miejskiej Leszna na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej pismo nr OR.V.1111/21/07 Starosty Leszczyńskiego, w którym zwraca się z prośbą o wyrażenie przez Radę Miejską Leszna zgody na wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy Panu Markowi Ganowiczowi – radnemu naszej Rady.

Podstawą wypowiedzenia umowy pracy według Starosty Leszczyńskiego jest negatywna ocena stylu zarządzania Wydziałem Komunikacji i Transportu przez Pana Ganowicza, rozbieżnego z oczekiwaniami Starosty i Zarządu Powiatu.

Po rozmowie Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna z Panem Radnym Markiem Ganowiczem uznano za wskazane powołanie zespołu dla szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności rozwiązania stosunku pracy z radnym o czym mówi § 30 ust. 4 Statutu Leszna.

 

 

 

 

 

Opracowało:                                                                       

Biuro Rady Miejskiej                                                   

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.