Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/56/2007

Uchwa??a nr VI/56/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/56
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

Uchwała nr VI/56/2007

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007  roku

w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

Do reprezentowania miasta Leszna w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region deleguje się dwóch przedstawicieli oraz ich zastępców:

1. Przedstawiciel:   Zdzisław Adamczak - Wiceprezydent

    Zastępca przedstawiciela: Alicja Szczepińska - Naczelnik Wydziału Promocji   
     i  Rozwoju

2. Przedstawiciel: Piotr Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

    Zastępca Przedstawiciela: Wojciech Zimniak – Radny Rady Miejskiej Leszna

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                          Piotr Olejniczak

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr VI/56/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

 

Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Leszno-Region” rozpoczęło działalność w sierpniu 2003 roku. Obecnie należą do niego: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Miasto i Gmina Osieczna, Miasto i Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Wijewo, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa, Gmina Włoszakowice, Gmina Przemęt.

Członkowie wspierający to: Zamek SIMP w Rydzynie, Centrum Konferencji                         i Rekreacji „Akwawit”, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział w Lesznie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.

Przedmiotem działalności Organizacji jest promocja i aktywizacja turystyczna regionu Leszna, prowadzenie Informacji Turystycznej, pozyskanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki.

W latach 2003-2006 udało się zrealizować wiele przyjętych zadań, m.in. opracowana została strategia rozwoju turystyki przygotowana wspólnie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Lesznie. Wyznaczono i oznakowano 17 tras rowerowych o łącznej dł. 361 km oraz 11 szlaków tematycznych po regionie. Pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu ZPORR na projekt promujący region w wysokości 75% wydatków z kwoty wynoszącej 493 679 zł. Pozyskano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dwa projekty turystyczne dotyczące oznakowania Konwaliowego Szlaku Kajakowego i atrakcji turystycznych przy drodze nr 5 na łączną kwotę 33 500 zł. Zorganizowano różnorodne imprezy turystyczne (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, piknik przy wiatraku). Wydano 2 mapy turystyczne i folder o bazie noclegowej w regionie. Organizacja uczestniczyła corocznie w 2 krajowych i 2 zagranicznych targach turystycznych na stoisku Wielkopolski oraz przekazywała materiały na wiele innych imprez promocyjnych. Powstała też strona internetowa www.leszno-region.pl .

Składki członkowskie wynoszą: dla gminy - 0,80 zł/1 mieszkańca/ rok, dla powiatu - 0,20 zł./1 mieszkańca/ rok. Od 2006 roku składka dla miasta Leszna została umniejszona o 40 000 zł z uwagi na prowadzenie przez Urząd Miasta Leszna Informacji Turystycznej, która realizuje w znacznej części zadania zlecane i finansowane przez Organizację.

Z treści Statutu Stowarzyszenia wynika, że każda gmina i powiat delegują po jednym przedstawicielu. Miasto Leszno jako gmina i powiat jednocześnie ma w związku z tym możliwość wyznaczenia dwóch przedstawicieli i ich zastępców.

 

Opracowano:

Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.