Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/52/2007

Uchwa??a nr VI/52/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/52
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

U C H W A Ł A  nr VI/52/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Ryszarda CIELECKIEGO na uchwałę nr XLI/ 507/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda CIELECKIEGO.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Skargę Pana Ryszarda CIELECKIEGO na uchwałę nr XLI/507/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda CIELECKIEGO uznaje się za nieuzasadnioną i odmawia się jej uwzględnienia.

 

§ 2

 

Upoważnia się radcę prawnego Panią Renatę TORZ do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie skargi Pana Ryszarda Cieleckiego na uchwałę nr XLI/507/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda CIELECKIEGO.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Piotr OLEJNICZAK
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.