Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » KARTA LESZCZY??SKIEJ RODZINY WIELODZIETNEJ

KARTA LESZCZY??SKIEJ RODZINY WIELODZIETNEJ

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej  wydawana jest na podstawie uchwały  Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku,w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego "Karta Leszczyńskiej Rodziny".

 

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wieku pozostających pod opieką rodzica .

Do wniosku należy dołączyć:

  • W przypadku rodzin zastępczych kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia w rodzinie zastępczej.
  • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia , dokument potwierdzający kontynuację nauki.
  • W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia dokument tożsamości i orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności . Karta zostaje wydana na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
  •  W przypadku rodzinnego domu dziecka/ placówki opiekuńczo/wychowawczej typu rodzinnego należy przedłożyć do wglądu kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka
  • W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem

Karty wydaje się po dokonaniu weryfikacji wniosku pod względem zamieszkiwania na terenie Miasta Leszna i płacenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lesznie .
Rodziny nie figurujące w Rejestrze mieszkańców miasta Leszna zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania na terenie miasta Leszna

Wniosek o przyznanie Karty należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Wałowa 5  pok 14 (I p.)                 tel. 65 529 81 69            

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XIV/162/2015 rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego "Karta Leszczyńskiej Rodziny"
  2. Zarządzenie nr 695/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu przyznawania" Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej" zwanej dalej kartą, wzoru Karty, wniosku o przyznanie Karty i umowy przystąpienia do Miejskiego Programu Prorodzinnego "Karta Leszczyńskiej Rodziny".
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2015-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.