Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/46/2007

Uchwa??a nr VI/46/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/46
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

Uchwała  Nr  VI/46/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

 

W sprawie:  podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   w roku 2007.

 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ) tekst jednolity,

art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze  zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w roku 2007.

 

§2

 

Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                      

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                         Piotr Olejniczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/46/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z  dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2007.

     Powiat Leszno otrzymał kwotę 1.084 953,00 zł i jest ona niższa od początkowej kwoty przyznanej rok temu o 91.000,00 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie środków z PFRON i łączna kwota na rok 2006 wynosiła 1.457.980.

Przyznane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przy podziale przekazanej kwoty wzięto pod uwagę wykorzystanie środków finansowych w roku poprzednim, złożone do chwili obecnej wnioski o przyznanie dofinansowania, oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych. Proponuje się podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W zakresie rehabilitacji zawodowej nie przewidziano środków finansowych na zadania na które w roku 2006 nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie.

 

  

 

Opracował :                                                           

MOPR, BAZON

                                                                    

       

 

 

 

                                                         Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2007

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                   1.084 953,00

                                                                         

 

 

1.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i 40                                                                                                          15.000,00

                                     

2.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej            300.000,00

    art.12                                                                                                        

 

3. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13               10.000,00

 

4.   przystosowanie stanowisk art. 26                                                                          0,00

 

5.   zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających

 osobie niepełnosprawnej w pracy art.26d                                                            0,00        

 

6.   zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających                           

w zatrudnieniu art.11                                                                                       10.000,00                                                                                                                    

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                 335.000,00

 

 

1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a          290.000,00

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c                       149.953,00 

 

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b                                                                                      85.000,00

 

4.likwidacja barier architekt, w komunikowaniu się i technicznych

   w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych         

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.d                                                                                  225.000,00

 

 

 

Razem rehabilitacja społeczna                                                                  749.953,00

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.