Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/45/2007

Uchwa??a nr VI/45/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/45
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

UCHWAŁA NR VI/45/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  
   prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy n/w ulicach:

 

Na Skarpie                 dz. nr 58/81, 58/45        ark.m. 41        o pow. 334m2               KW nr 34095

Jagienki                      dz. nr 91                          ark.m. 109     o pow. 504m2               KW nr 21097

Jana Kazimierza       dz. nr 107                       ark.m. 109     o pow. 252m2                KW nr 21011

Złotnicza                     dz. nr 1191                     ark.m. 134     o pow. 529m2                KW nr 16643

Kmicica                       dz. nr 493/4                    ark.m. 107     o pow. 699m2                KW nr 23074

Kmicica                       dz. nr 493/10                  ark.m. 107     o  pow. 699m2               KW nr 23080

Jackowskiego           dz. nr 26/12                    ark.m. 92       o pow. 300m2                KW nr 13892

Jasna                           dz. nr 54                          ark.m. 44       o pow. 894m2               KW nr 10381

Orłowskiego              dz. nr 180                        ark.m. 3          o  pow. 569m2              KW nr 18916

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Piotr Olejniczak

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  
 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają, co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005r.,umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

Zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.