Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/44/2007

Uchwa??a nr VI/44/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/44
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VI/44/2007

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/503/2006 Rady Miejskiej Leszna  z 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów  sportowych miasta Leszna

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 22          ustawy z dnia 18 stycznia 1996  r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity  z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) oraz art.35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2005 r.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 r. nr XLI/503/2006 wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      Punkt. „4” , lit. „c”, „d” i „e” otrzymują brzmienie :

-„c” : zajął miejsce od I do VIII na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata , Mistrzostwach Europy , lub miejsce od I do III w Pucharze Świata, Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych (Kadetów),

- „d” : zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego dany klub (stowarzyszenie) w oficjalnych rozgrywkach w grach zespołowych, tj. ekstraklasy,
 I  ligi, II ligi i III ligi ,

-„e”: nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków samorządu innych szczebli ,

2.      Punkt „5”, lit. „a”, zdanie drugie otrzymuje brzmienie :

      „– za zajęcie I – VIII miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy lub I-III miejsca
      w Pucharze Świata – do 1,5 – krotności podstawy”

     Punkt „5” , lit. „b”, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :

      „ za zajęcie miejsca I-VIII w Mistrzostwach Świata, Europy lub I-III miejsca
     w Pucharze Świata – do 1-krotności podstawy”.

     Punkt „5”, lit. „d” , zdanie trzecie otrzymuje brzmienie :

     „ udział zespołu w rozgrywkach II ligi oraz III ligi – do 0,4-krotności podstawy”

 

 

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

  

     Piotr Olejniczak

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/44/2007

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie:   zmiany uchwały Nr XLI/503/2006 Rady Miejskiej Leszna z 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Leszna.

 

 

Wprowadzone do regulaminu przyznawania stypendiów sportowych poprawki mają na celu poszerzenie zakresu osiągnięć sportowych, za które będą przyznawane stypendia, o Puchar Świata, który zaliczany jest do najważniejszych imprez sportowych w danym roku.

Rozszerza się także możliwość uzyskania stypendiów przez zawodników reprezentujących wszystkie gry zespołowe, a nie tylko piłkę nożną i spełniających wymienione w regulaminie warunki.

            Ponadto stwarza się możliwość dofinansowania wybitnych sportowców miasta Leszna, bez względu na fakt otrzymywania przez nich stypendiów sportowych z budżetu państwa, przyznawanych przez związki sportowe, co umożliwi zawodnikom z naszego miasta lepsze przygotowanie się do najważniejszych imprez sportowych.

Wprowadzane zmiany są zgodne z postulatami radnych i przedstawicieli klubów sportowych.

 

  

 

 

Opracował :                                                                        

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.