Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/28/2007

Uchwa??a nr V/28/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/28
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała Nr V/28/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2007

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się na rok 2007 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

 

1.      Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto

-          przewozy w komunikacji miejskiej –  2,21 zł na 1 wozokilometr

-          przewozy osób niepełnosprawnych –  1,92 zł na 1 wozokilometr

 

2.      Miejski Zakład Budynków Komunalnych

-          remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 11,5466 zł na 1 m2 powierzchni

 

3.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-          utrzymanie obiektów sportowych – 3,38 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-          utrzymanie budynku „czarnego” – 12,25 zł na 1 m2 powierzchni

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

           Piotr Olejniczak


 

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2007 roku.

W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy o finansach publicznych ograniczona została art.24 ust.7 do 50 % kosztów jego działalności.

Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.

Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:

1.      za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,

2.      na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK częściowo uzyskuje dochody z tytułu czynszu,

3.      na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu wydzierżawiania ich powierzchni.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.