Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr III/21/2006

Uchwa??a nr III/21/2006

Numer uchwa??y: 2006/3/21
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 

 

Uchwała nr III/21/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIX/183/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia “Programu ochrony środowiska Miasta Leszna” wraz z “Planem gospodarki odpadami dla Miasta Leszna”.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W “Planie gospodarki odpadami dla Miasta Leszna” stanowiącym załącznik do uchwały nr XIX/183/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia “Programu ochrony środowiska Miasta Leszna” wraz z “Planem gospodarki odpadami dla Miasta Leszna” dotychczasowy pkt 2.6.4 otrzymuje brzmienie:

 

2.6.4. Odpady resztkowe (odpady po wysegregowaniu surowców wtórnych) do dnia 31.12.2006 r. deponowane będą na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Trzebania, gm. Osieczna. Od dnia 01.01.2007 r. na czas realizacji Grupy Projektów pn.: “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, miejscem składowania odpadów komunalnych będą składowiska odpadów w miejscowościach:

 

-         Karzec – gm. Krobia,

-         Koszanowo – gm. Śmigiel,

-         Wydawy – gm. Poniec,

-         Krzemieniewo – gm. Krzemieniewo,

-         Czerwona Wieś – gm. Krzywiń,

-         Moraczewo – gm. Rydzyna,

-         Sowiny – gm. Bojanowo,

-         Czeluścin – gm. Pępowo,

-         Brenno – gm. Wijewo.

 

 

            Czas składowania odpadów na poszczególnych składowiskach określi Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie – realizujący w imieniu Miasta Leszna w ramach Grupy Projektów zadanie p.n.: “Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”.

 

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

 

           Piotr OLEJNICZAK


 

Uzasadnienie

 

 do Uchwały nr III/21/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIX/183/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia “Programu ochrony środowiska Miasta Leszna” wraz z “Planem gospodarki odpadami dla Miasta Leszna”.

 

 

            Uchwalony w maju 2004 r. Plan gospodarki odpadami dla Miasta Leszna  w punkcie 2.6.4. określa miejsce deponowania odpadów komunalnych pochodzących z Leszna.

            Wskazanie w Planie miejsca składowania odpadów pozwoliło w wydanych przez Prezydenta Miasta decyzjach zezwalających przedsiębiorcom na prowadzenie działalności z zakresu odbioru i transportu odpadów precyzyjnie określić miejsce ich składowania, co umożliwia kontrolę strumienia odpadów wytworzonych przez mieszkańców i przedsiębiorców z Leszna. Jest to istotne ze względu na ochronę środowiska, ponieważ gwarantuje, że odpady nie trafią na składowiska nie spełniające aktualnie obowiązujących wymagań prawnych dla tego typu obiektów.

 

            Ponadto, wskazanie w decyzji miejsca składowania odpadów jest niezbędne ze względu na realizowaną przez Miasto Leszno i 17 okolicznych gmin oraz Miejski Zakład Oczyszczania         Sp. z o.o. w Lesznie, dofinansowaną w 75,8 % ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) Grupę Projektów p.n.: “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, gdzie jednym z warunków przyznania dofinansowania było zagwarantowanie przez beneficjentów kontroli nad strumieniami odpadów (efekt ekologiczny).

 

            Aktualnie w planie gospodarki odpadami jako miejsce deponowania odpadów z terenu Leszna wskazano składowisko odpadów w miejscowości Trzebania, gmina Osieczna.

            Składowisko to, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zostanie z dniem 31 grudnia 2006 r. zamknięte, a następnie poddane rekultywacji w ramach realizacji w/w Grupy Projektów.

 

            W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług oczyszczania miasta oraz prawidłowej realizacji grupy Projektów, niezbędne jest wdrożenie harmonogramu zamykania i rekultywacji składowisk i zachowanie wynikających  z niego kierunków deponowania odpadów  na terenie gmin objętych Projektem, w tym miasta Leszna, do czasu wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.

 

            W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania w planie gospodarki odpadami proponowanych w projekcie uchwały zmian.

 

 

 

Opracował                                                                                                 

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.