Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr III/20/2006

Uchwa??a nr III/20/2006

Numer uchwa??y: 2006/3/20
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 

 

UCHWAŁA Nr III/20/2006

 

                   Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych rachunku dochodów własnych

 

 

             Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art.22 ust.3 i 4 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249poz.2104) uchwala się co następuje:

 

                                                           § 1

 

Tworzy się rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych będącym jednostką budżetową w celu gromadzenia środków finansowych na przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz na tytuł mistrzowski.

 

                                                           § 2

 

Dochodami rachunku dochodów własnych są:

1. opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 

                                                           § 3

 

Dochody przeznacza się na:

1. koszty przeprowadzania egzaminów.

2. koszty obsługi rachunku bankowego.

 

                                                           § 4

 

Dysponentem rachunku dochodów własnych jest kierownik jednostki budżetowej

 

                                                           § 5

 

Wykonanie uchwały powierz się Prezydentowi Miasta Leszna

 

                                                           § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Piotr Olejniczak

 

 

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr III/20/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych rachunku dochodów własnych

 

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r  w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych powołana została komisja egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy oraz na tytuł mistrzowski dla zawodów sprzedawca i kucharz małej gastronomii.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby przystępujące do egzaminu wnoszą opłatę w wysokości 20 % (tytuł zawodowy) i 30% (tytuł mistrzowski) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego natomiast szkoła winna zapewnić odpowiednie warunki egzaminu i egzaminatorów.

W celu sprawnego realizowania egzaminów proponuje się aby realizacja finansowa zadania odbywała się poprzez rachunek dochodów własnych.

 

 

 

Opracował:                                                                                      

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.