Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/323/2005

Uchwa??a nr XXX/323/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/323
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/323/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/2005  Rady Miejskiej Leszna z  dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVIII/291/2005 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2005r. likwidowanych środków specjalnych”

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

 

 

 

 Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do  Uchwały nr XXX/323/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/291/2005  Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

 

 

W przedszkolach miejskich oraz w szkołach i placówkach, które samodzielnie prowadzą żywienie uczniów i wychowanków utworzono Uchwałą Nr XV/176/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 1999 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/303/2000 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2000 r. środki specjalne, na których gromadzono wpłaty za koszty surowca do przyrządzania posiłków i z którego finansowano żywienie.

Zmiana ustawy o finansach publicznych dokonała likwidacji środków specjalnych oraz umożliwiła utworzenie rachunków dochodów własnych.

Uchwałą Nr XXVIII/291/2005 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych utworzono rachunki dochodów własnych przy niektórych jednostkach budżetowych (Przedszkola Miejskie, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 9, Bursa Międzyszkolna Nr 1, Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych).

Na  funkcjonujących do dnia 31 grudnia 2004r. rachunkach środków specjalnych zgromadzono środki obrotowe w następujących wysokościach:

1.     Przedszkola Miejskie                                   200.308,79 zł

2.     Szkoła Podstawowa Nr 2                                  3.799,69 zł

3.     Szkoła Podstawowa Nr 9                                  2.409,17 zł

4.     Bursa Międzyszkolna Nr 1                                5.807,20 zł

5.     Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych             16.788,37 zł.

Proponuje się przeznaczyć środki ze zlikwidowanych środków specjalnych na dochody rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.