Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/322/2005

Uchwa??a nr XXX/322/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/322
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXX/ 322 / 2005     

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Promocja miasta”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XXVIII/290/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w   sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Promocja miasta” § 2 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami rachunku dochodów własnych są:

  1. przychody ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych o mieście
    i regionie Leszna oraz sprzedaży towarów i usług w punkcie Informacja Turystyczna
  2. środki przekazane przez osoby prawne i osoby fizyczne za sprzedaż usług (poza wymienionymi w punkcie 1) w zakresie promocji miasta i regionu Leszna
  3. środki obrotowe na dzień 1.01.2005r. likwidowanego środka specjalnego „Promocja miasta””

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                       Franciszek TOMCZAK


 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXX/322/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Promocja miasta”

 

Przy Urzędzie Miasta Leszna prowadzony był środek specjalny pn. ”Promocja miasta” utworzony Uchwałą Nr XXVI/299/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2000 r., na którym gromadzono środki ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. Z powyższych środków finansowano działalność promocyjno-reklamową miasta.

 

Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 2703) dokonuje likwidacji środków specjalnych
oraz umożliwia utworzenie rachunków dochodów własnych.

 

Uchwałą Nr XXVIII/290/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku utworzono rachunek dochodów własnych określając dochody gromadzone na tym rachunku. Jednym ze źródeł rachunku dochodów własnych nie wymienionych w uchwale powołującej „Promocję miasta” są środki obrotowe likwidowanego środka specjalnego pod tym samym tytułem. Na stan środków obrotowych w dniu 1.01.2005r. składają się:

- stan magazynu Informacji Turystycznej       - 98.492,80 zł

- stan środków pieniężnych                          -   4.914,08 zł

- stan należności                                          -  7.723,00 zł

- stan zobowiązań                                        -         0,00 zł

 

Wobec powyższego należało wprowadzić zmianę w uchwale powołującej rachunek dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta”

 

Opracował:                                                                   

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.