Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/342/2005

Uchwa??a nr XXX/342/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/342
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/ 342/ 2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi - ul. Kąkolewskiej

w m. Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej  

 

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych drogę - ul. Kąkolewską w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej w Lesznie

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia w/w wymienionego odcinka drogi dotychczasowej kategorii.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

          Franciszek TOMCZAK

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/ 342/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi - ul. Kąkolewskiej

w m. Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24  stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim (Dz. U. nr 42, poz. 367) zachodzi konieczność zaliczenia do kategorii odcinka drogi - ulicy Kąkolewskiej od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 14 stycznia 2005r. Nr 1690/2005 oraz Zarządu Powiatu Leszczyńskiego pismo Nr ZDP 5442/1/235/2005 z dnia 2005.02.21 wyrazili pozytywną opinię odnośnie postulowanej zmiany kategorii drogi.

W mieście Lesznie dotyczy to przebiegu drogi krajowej Nr 12, która zgodnie z w/w rozporządzeniem przebiega ulicami: Szybowników – Grota Roweckiego – Al. Jana Pawła II – Estkowskiego – Unii Europejskiej – Kakolewska.

Z w/w ulic ulica Kąkolewska na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej jest obecnie drogą kategorii krajowej. Minister Infrastruktury w drodze Rozporządzenia, w związku ze zmianą przebiegu drogi krajowej Nr 12, pozbawi przedmiotowy odcinek ul. Kąkolewskiej dotychczasowej kategorii. Zachodzi zatem konieczność podjęcia uchwały zaliczającej ul. Kąkolewskiej na wskazanym odcinku do kategorii dróg powiatowych.

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.