Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/341/2005

Uchwa??a nr XXX/341/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/341
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr  XXX/ 341/ 2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi krajowej - ul. Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 w związku z art.5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi krajowej - ul. Kąkolewskiej na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

          Franciszek TOMCZAK

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXX/ 341/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi krajowej - ul. Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej.

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim  lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim (Dz. U. Nr 42, poz. 367) zachodzi konieczność pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi - ulicy Kąkolewskiej od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej aby zaliczyć go do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 14 stycznia 2005r. Nr 1690/2005 wyraził pozytywną opinię odnośnie postulowanej zmiany kategorii drogi.

W mieście Lesznie dotyczy to przebiegu drogi krajowej Nr 12, która zgodnie z w/w rozporządzeniem przebiega ulicami: Szybowników – Grota Roweckiego – Al. Jana Pawła II – Estkowskiego – Unii Europejskiej – Kakolewska.

Z w/w ulic ulica Kąkolewska na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej jest obecnie drogą kategorii krajowej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli Ministrowi Infrastruktury na wydanie rozporządzenia w sprawie pozbawienia ul. Kąkolewskiej na wskazanym odcinku kategorii tej drogi.

Oddzielną Uchwałą Rada Miejska Leszna zalicza jednocześnie ten odcinek ul. Kąkolewskiej do kategorii dróg powiatowych.

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.