Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/340/2005

Uchwa??a nr XXX/340/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/340
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/ 340/ /2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi powiatowej ul. Ewarysta Estkowskiego na  odcinku od Al.Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej i  drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w m. Lesznie  do kategorii

dróg krajowych. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi powiatowej -  ul. Ewarysta Estkowskiego na odcinku  od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej oraz  drogi gminnej ul. Unii Europejskiej na odcinku od ul. Ewarysta Estkowskiego do ul. Kąkolewskiej w Lesznie do kategorii dróg  krajowych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

          Franciszek TOMCZAK

                                                                                               

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały  nr XXX/ 340/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi powiatowej ul. Ewarysta Estkowskiego na  odcinku od Al.Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej i  drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w m. Lesznie

 do kategorii dróg krajowych

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24  stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim (Dz. U. Nr 42, poz. 367) zachodzi konieczność zaliczenia do kategorii dróg krajowych tych odcinków dróg – ulic, które składają się na ich przebieg zgodnie z w/w rozporządzeniem, a nie są kategorii drogi krajowej.

W mieście Lesznie dotyczy to przebiegu drogi krajowej Nr 12, która zgodnie z w/w rozporządzeniem przebiega ulicami: Szybowników – Gen. Grota-Roweckiego – Al. Jana Pawła II – Ewarysta Estkowskiego – Unii Europejskiej – Kąkolewska.

Z w/w ulic ulica Ewarysta Estkowskiego na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do Unii Europejskiej oraz ul. Unii Europejskiej nie są obecnie drogami kategorii dróg krajowych, a odpowiednio kategorii powiatowej i gminnej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli Ministrowi Infrastruktury na wydanie rozporządzenia w sprawie zaliczenia ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej na wskazanych odcinkach do kategorii dróg krajowych.

Oddzielnymi Uchwałami Rada Miejska Leszna pozbawia przedmiotowe ulice dotychczasowych kategorii dróg.

 

 

 

 

Opracował:

 

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.