Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/319/2005

Uchwa??a nr XXX/319/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/319
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXX/ 319/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz

         Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup mammografu, echokardiografu oraz aparatu do badań USG - Doppler dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w zawartym porozumieniu.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

Franciszek Tomczak

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXX/319/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu na zakup:

 

  1. mammografu - posiadany przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie sprzęt do badań mammograficznych jest wyeksploatowany. Nowy mammograf spełniający wszelkie wymagane parametry techniczne umożliwi Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie zakontraktowanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata następne,

2.      echokardiografu – kardiologicznego – w związku z zużyciem starego należy zakupić nowe urządzenie,  

3.      aparatu do badań USG Doppler – do badań naczyniowych – naczyń mózgowych – aparat tego typy jest niezbędny do rozszerzenia zakresu usług medycznych realizowanych w oddziale neurologii.

 

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.