Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/324/2005

Uchwa??a nr XXX/324/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/324
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/ 324/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt. 9, lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Kwotę 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) pozostającą do dyspozycji miasta Leszna z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na:

„Kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego – etap II w Lesznie” na podstawie umowy nr 169/P/Le/OW/02 z dn. 20.12.2002 r., przeznaczono na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chociszewskiego w Lesznie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                     Wiceprzewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                    Franciszek TOMCZAK

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXX/324/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia  30 czerwca 2005 roku

w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Jednym z warunków umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest przeznaczenie umorzonej kwoty pożyczki na inwestycje proekologiczne. We wniosku o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na:

„Kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego – etap II w Lesznie” na podstawie umowy nr 169/P/Le/OW/02 z dn. 20.12.2002 r. jako zadanie z zakresu ochrony środowiska, na które przeznacza się umorzoną kwotę 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) wskazano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chociszewskiego w Lesznie”. W celu potwierdzenia faktu przeznaczenia przez pożyczkobiorcę umorzonej kwoty na wskazane zadanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu wymaga przedstawienia uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki.

 

 

Opracował:                                                                                       

Wydział Inwestycyjny
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.