Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/336/2005

Uchwa??a nr XXX/336/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/336
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/336/2005

 

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.:„Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się wniosek Miasta Leszna dotyczący projektu pn. „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” na kwotę 357.500,00 PLN, opracowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu Departament Edukacji i Nauki konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w  ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                     Franciszek Tomczak

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/336/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.:„Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”

 

 

            Projekt pn. „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzących z obszarów wiejskich tzn.: poza granicami administracyjnymi miast, z miast do 5 tys. mieszkańców, z miast do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

W ramach projektu zakłada się wypłatę stypendiów dla ok. 450 stypendystów w okresie roku szkolnego (10 miesięcy) w wysokości 75 zł miesięcznie.

W ramach projektu, którego całkowitą wartość stanowi kwota 357.500,00, zakłada się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Założenia projektu nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę.

 

 

Opracował:                                                                                                    

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.