Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu um??w na: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?

Zawiadomienie o zawarciu um??w na: ??Opracowanie projekt??w budowlano-wykonawczych dla wybranych dr??g powiatowych na terenie Powiatu Leszczy??skiego?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia, że zostały zawarte umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji p.n.:

„Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego”

 

Cześć 1:      Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P  Łoniewo - Osieczna”

Wybrany Wykonawca firma: KFG sp. z o.o. Sp. K. ul. Wilczak 16 A, 61-623 Poznań nie przystąpiła do podpisania umowy. Kolejna ważna dla części 1 przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy: AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK Spółka Jawna, ul. Sulechowska 8, 65-119 Zielona Góra z ceną ofertową 292.740,00 zł brutto znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.: 159.600,00 zł, Miasto Leszno odstąpiono skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) tj.: uprawnienia wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Cześć 2:      Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa)”

 

Umowę zawarto z wybranym w przetargu Wykonawcą, którym jest:
Firma Handlowo-Usługowa, Urszula Król

ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno

Za kwotę: 196 800,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat

 

Cześć 3:      Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4800P Dąbcze-Nowa Wieś-Kąkolewo”  


Umowę zawarto z wybranym w przetargu Wykonawcą, którym jest:
Firma Handlowo-Usługowa, Urszula Król

ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 56 580,00 zł brutto

Czas na dokonywanie poprawek: 15 lat 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2015-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.