Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIX/314/2005

Uchwa??a nr XXIX/314/2005

Numer uchwa??y: 2005/29/314
Numer sesji: 29
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXIX/314/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami),art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych położonych przy n/w ulicach:

1)      Zawiszy Czarnego oznaczonej dz. nr 196 ark.m. 109 o pow. 486m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20853

2)      Podmiejska oznaczonej dz. nr 1/25, 1/27, 4/8, 5/11 ark.m. 14 o łącznej pow. 379m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21194

3)      Na Skarpie oznaczonej dz. nr 58/99 ark.m. 41 o pow. 508m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 37913

4)      Rataja oznaczonej dz. nr 1/59 i 1/86 ark.m. 14 o łącznej pow. 376m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 38101

5)      Śląska oznaczonej dz. nr 198 ark.m. 6 o pow. 572m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 16294

6)      Niepodległości oznaczonej dz. nr 14/74 ark.m. 43 o pow. 583m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33751

7)      Borówkowa oznaczonej dz. nr 1150 ark.m. 137 o pow. 476m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 17014

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

  Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXIX/314/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

            Z wnioskiem o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32 ust. 1.

W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Leszna może udzielić za zgodą Rady bonifikatę od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, który jednocześnie zgodnie z umową, zabudował nieruchomość budynkiem mieszkalnym.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.