Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIX/313/2005

Uchwa??a nr XXIX/313/2005

Numer uchwa??y: 2005/29/313
Numer sesji: 29
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXIX/313/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 10 w Lesznie

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 3 załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się:

 

§ 1

 

Przedszkolu Miejskiemu Nr 10 w Lesznie nadaje się nazwę

 

"Zielony Świat".

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

  

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/313/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 10 w Lesznie.

 

 

 

            Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 10

w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie przedszkolu nazwy "Zielony Świat". Zgodnie z ramowym statutem publicznego przedszkola imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Przedszkole Miejskie Nr 10 podjęło i realizowało szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem i nadaniem imienia.

Przemyślana i ciekawie zaplanowana praca wychowawczo – dydaktyczna daje szansę na wykształcenia u dzieci poczucia odpowiedzialności i szacunku wobec przyrody i wypracowania nawyków ekologicznych.

            Celem podejmowanych działań przedszkola jest wzbudzanie ciekawości dzieci, zaspakajanie potrzeby wiedzy i rozumienia. Dzięki temu uczy się ono obserwować, kierować swoimi działaniami, przewidywać, wyjaśniać i szanować świat, który je otacza.

Wszystkie działania podejmowane przez przedszkole są ze sobą spójne, wymagają zaangażowania wszystkich członków zbiorowości przedszkolnej.

 

 

 

 

Opracował:                                                  

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.