Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIX/318/2005

Uchwa??a nr XXIX/318/2005

Numer uchwa??y: 2005/29/318
Numer sesji: 29
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXIX/318/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi ul. Wilkowickiej do  kategorii dróg powiatowych na odcinku od ul. Spółdzielczej do ulicy Poznańskiej w Lesznie.

 

Na podstawie art. 6a ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204. poz. 2086 ze zmianami) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala , co następuje:

 

§ 1

 

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych w mieście Lesznie ulice Wilkowicką na odcinku od ul. Spółdzielczej do ulicy Poznańskiej.

 

                                                                       § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                               Wojciech Rajewski

 

  

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr XXIX/318/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi ul. Wilkowickiej do  kategorii dróg powiatowych na odcinku od ul. Spółdzielczej do ulicy Poznańskiej w Lesznie. 

 

W związku z koniecznością prawidłowego ustalenia przebiegu dróg powiatowych w części zachodniej  miasta Leszna zachodzi konieczność zaliczenia odcinka ul. Wilkowickiej od ul. Spółdzielczej do ul. Poznańskiej do kategorii dróg powiatowych.

Zaliczenie odcinka ul. Wilkowickiej od ul. Spółdzielczej do ul. Poznańskiej, będącego dotychczas drogą gminną do kategorii dróg powiatowych, może nastąpić po pozbawieniu jej dotychczasowej kategorii zgodnie art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204. poz. 2086 ze zmianami). Zmiana kategorii wynika z lokalnego układu sieci drogowej. W/w odcinek ul. Wilkowickiej stanowi bowiem wraz z ulicami kategorii dróg powiatowych tj. Spółdzielczą, Okrzei, Szczepanowskiego, Lubuską i Wolińską jeden ciąg komunikacyjny łączący drogi krajowe nr 5 i 12 w zachodniej części miasta Leszna.

-         Zmiana kategorii uzyskała pozytywne opinie w sprawie zaliczenia w/w odcinka ulicy Wilkowickiej do kategorii dróg powiatowych:

-          Zarządu Województwa Wielkopolskiego Uchwała Nr 1690/2005 z dnia 14 stycznia 2005r.

-          Zarządu Powiatu Leszczyńskiego pismo Nr 5442/1/235/2005 z dnia 2005.02.21

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd DrógInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.